indian flag অসম চৰকাৰ
sitemap sitemap sitemap মুখ্য সমললৈ যাওক
Emblem

লোকসেৱাৰ অধিকাৰ

এক বিস্তৃত নাগৰিক মঞ্চ

প্রশাসনিক সংশােধনী, প্রশিক্ষণ, পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা অভিযােগ বিভাগৰ এক পদক্ষেপ

Xohari
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, নম্বৰ তালিকাৰ প্ৰতিলিপি, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, নিকট আত্মীয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, প্ৰপত্ৰ C আৰু F (কেন্দ্ৰীয় বিক্ৰী কৰ আইন মতে), বিত্ত বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, প্ৰপত্ৰ C আৰু F (কেন্দ্ৰীয় বিক্ৰী কৰ আইন মতে), বিত্ত বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, পৰিবহন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, মৃত্যুৰ বিলম্বিত প্ৰমাণ পত্ৰ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, পশুপালন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, গুৱাহাটী নগৰ নিগম ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, গৃহ বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিচপৰা জাতি উন্নয়ন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, স্বাস্থ্য বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ৰাজনৈতিক বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ৰাজহ আৰু দূৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সমবায় সমিতি পঞ্জীয়ণ সমবায় বিভাগ ডাউনলোড কৰক

 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, নম্বৰ তালিকাৰ প্ৰতিলিপি, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, নিকট আত্মীয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, প্ৰপত্ৰ C আৰু F (কেন্দ্ৰীয় বিক্ৰী কৰ আইন মতে), বিত্ত বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, প্ৰপত্ৰ C আৰু F (কেন্দ্ৰীয় বিক্ৰী কৰ আইন মতে), বিত্ত বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, পৰিবহন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, মৃত্যুৰ বিলম্বিত প্ৰমাণ পত্ৰ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, পশুপালন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, গুৱাহাটী নগৰ নিগম ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, গৃহ বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিচপৰা জাতি উন্নয়ন বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, স্বাস্থ্য বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ৰাজনৈতিক বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সকলো সেৱা, ৰাজহ আৰু দূৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ ডাউনলোড কৰক
 • কাৰ্য়ালয় ঘোষণা, সমবায় সমিতি পঞ্জীয়ণ সমবায় বিভাগ ডাউনলোড কৰক