indian flag অসম চৰকাৰ
sitemap sitemap sitemap মুখ্য সমললৈ যাওক
Emblem

লোকসেৱাৰ অধিকাৰ

এক বিস্তৃত নাগৰিক মঞ্চ

প্রশাসনিক সংশােধনী, প্রশিক্ষণ, পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা অভিযােগ বিভাগৰ এক পদক্ষেপ

Xohari

আপোনাৰ সেৱাৰ বিষয়ে জানক

অসম অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিধি, ১৯৮৯ (প্ৰপত্ৰ নং ix)ৰ অধীনত বিস্ফোৰক সামগ্রী সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ বাবে অগ্নি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্নিনিৰ্বাপক অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰযোজ্য

পজ্ঞীয়ন কৰক