indian flag অসম চৰকাৰ
sitemap sitemap sitemap মুখ্য সমললৈ যাওক
Emblem

লোকসেৱাৰ অধিকাৰ

এক বিস্তৃত নাগৰিক মঞ্চ

প্রশাসনিক সংশােধনী, প্রশিক্ষণ, পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা অভিযােগ বিভাগৰ এক পদক্ষেপ

Xohari
সেৱা সমুহ আবেদনপত্ৰ পোৱা গৈছে অমীমাংসিত হৈ আছে যথাসময়ে অমীমাংসিত আবেদন নিষ্পত্তি হৈছে যথাসময়ে নিষ্পত্তি হৈছে
কাৰ্য়ালয় সমুহ বিভাগ সমুহ আবেদনপত্ৰ পোৱা গৈছে অমীমাংসিত হৈ আছে যথাসময়ে অমীমাংসিত আবেদন নিষ্পত্তি হৈছে যথাসময়ে নিষ্পত্তি হৈছে